Konferencja

Do III konferencji Heat not lost pozostało:                  

tygodnie
0
0
dni
0
0
godziny
0
0
minuty
0
0
sekundy
0
0

III Konferencja naukowo techniczna Heat not lost Zapisz się już dziś!

Zapraszamy na III Konferencję Heat not Lost. Konferencja odbędzie się 11 października 2017 r. W trakcie konferencji odbędą się prezentacje dotyczące najnowszych osiągnięć naukowych oraz rozwiązań technicznych służących poprawie efektywności energetycznej. Konferencja jest miejscem wymiany doświadczeń i opinii pomiędzy teoretykami i praktykami w tematyce efektywności energetycznej.

Konferencja odbędzie się podczas II Targów Efektywności Energetycznej w Przemyśle EFE. Uczestnicy konferencji będę mieć możliwość zapoznania się z najnowszymi produktami i rozwiązaniami, prezentowanymi przez wystawców. Organizatorem konferencji jest Polska Organizacja Wspierania Efektywności Energetycznej i Rozwoju POWEER.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:
 • cele i możliwości osiągnięcia konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej w perspektywie do 2050 roku,
 • doświadczenia związane z realizacją postanowień Ustawy o efektywności energetycznej,
 • poprawa efektywności energetycznej polskich przedsiębiorstw w kontekście obowiązku sporządzania audytów energetycznych,
 • poprawa efektywności energetycznej polskiego sektora energetycznego,
 • mechanizmy pozyskania, nabywania i obrotu białymi certyfikatami,
 • dobre praktyki dotyczące przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,
 • kierunki zmian i rozwoju polskiego sektora ciepła systemowego w kontekście wyzwań i możliwości wynikających z dekarbonizacji gospodarki europejskiej,
 • ograniczania strat ciepła procesów, instalacji i urządzeń stosowanych w polskim przemyśle,
 • technologie odzysku i efektywnego zagospodarowania ciepła odpadowego,
 • wysokoefektywne materiały termo-izolacyjne,
 • systemy monitoringu zużycia energii,
 • projektowanie układów termoizolacyjnych,
 • finansowanie inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej,
 • ISO 50001 - system zarządzania energią,
 • energia produkowana w rozproszeniu,
 • energetyka prosumencka.
Do udziału w konferencji zapraszamy:
 • przedstawicieli energetyki oraz przemysłu,
 • projektantów i audytorów energetycznych,
 • dostawców i wykonawców technologii słuążcych poprawie efektywności energetycznej,
 •  naukowców i specjalistów zajmujących się tematem efektywności energetycznej
Formularz zgłoszeniowy

Partnerzy konferencji

 • Targi Kraków
 • EXPO Kraków
 • Poweer
 • Targi Kraków
 • EXPO Kraków
 • Poweer

II Międzynarodowa Konferencja Heat not lost

II Konferencja Naukowo-Techniczna "HEAT not LOST” już za Nami! Odbyła się ona w dniach 25-26 listopada 2015 r. na terenie Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków. Moderatorem Konferencji był dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO z Politechniki Opolskiej. W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć prelegentów będących przedstawicielami: - firm zajmujących się audytami energetycznymi, zagadnieniami związanymi z OZE oraz dobrymi praktykami inwestycyjnymi, -ośrodków naukowych oraz badawczych zajmujących się badaniami materiałów termoizolacyjnych, modelowaniem oraz wyznaczaniem strat ciepła w instalacjach przemysłowych i budynkach, - instytucji zajmujących się finansowaniem rozwiązań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Wśród słuchaczy gościliśmy zarówno przedstawicieli firm, pracowników Uczelni Wyższych jak i również grupę studentów, co było bardzo miłą nowością tegorocznej edycji. W czasie poszczególnych sesji odbyło się wiele ciekawych dyskusji dotyczących tematów referatów, dzięki czemu wiele problemów oraz wątpliwości zostało zażegnanych. Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział oraz aktywność!


Formularz zgłoszeniowy

I Międzynarodowa Konferencja Heat not lost

I Konferencja "Heat not Lost – efektywność energetyczna, izolacje termiczne dla energetyki i przemysłu, projektowanie i wykonawstwo” odbyła się w dniach 18-19 września 2014 r. w Krakowie na terenie Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków. Moderatorem Konferencji był dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO z Politechniki Opolskiej. Konferencja odbyła się w trakcie Targów „4INSULATION” oraz XI Mistrzostw Europy Monterów Izolacji Przemysłowych. Konferencja skierowana była do przedstawicieli: elektrowni, elektrociepłowni, zakładów chemicznych, rafinerii, projektantów kotłów i instalacji przemysłowych, dostawców narzędzi i maszyn do wykonawstwa izolacji termicznych, audytorów energetycznych, wykonawców izolacji przemysłowych.