O nas

Paweł Gajewski

Prezes Zarządu
  • Efektywność energetyczna...

    jest jednym ze sposobów sprostania wyzwaniom związanym z ograniczoną ilością zasobów energetycz-nych oraz koniecznością ograniczania zmian klimatu. Kraje Unii Europejskiej zgodziły się m.in. na ograni-czenie dzięki poprawie efektywności energetycznej zużycia energii pierwotnej o 20% do 2020 roku. Głównym wyzwaniem natomiast związanym z planami działania w zakresie energii do roku 2050 jest de-karbonizacja przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii i konkurencyjności. Ko-nieczna jest zatem analiza bardziej ambitnych środków w zakresie efektywności energetycznej i strategii optymalnych pod względem kosztów.

  • Realizacja przedsięwzięć...

    ...służących poprawie efektywności energetycznej, oprócz spełniania wymagań prawnych, sprowadza się również do uzyskania znaczących oszczędności finansowych oraz krótkiego okresu zwrotu z inwestycji. Firma Heat not Lost Sp z o.o. ma w tym zakresie duże doświadczenie. Jako jedyna oferuje kompleksową realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

  • Nasza oferta kierowana jest...

    ...do wszystkich, którzy potrzebują profesjonalnej ekspertyzy dotyczącej efektywności energetycznej. Nasze opracowanie zawiera analizę zużycia energii i stanu obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji oraz wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów urządzeń lub instalacji, a także informacje o ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Opinie naszych klientów