Nasze usługi

Realizacja projektu w formule HNL


Wykonujemy audyty energetyczne, analizy stanu obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji, koncepcje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, kalkulacje przedsięwzięć, analizy sieci cieplnej, audyty efektywności energetycznej, charakterystyki energetyczne budynków, przeglądy energetycznej. Nasze opracowania zawierają analizę zużycia energii i stanu obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji oraz wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów urządzeń lub instalacji, a także informacje o ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Przeprowadzamy optymalizację procesów produkcyjnych pod względem wykorzystania zasobów przy zachowaniu najwyższej jakości produktów. Analizy, testy i pomiary służą ocenie możliwości poprawy efektywności procesów produkcyjnych.

audyt

Zwrot z inwestycji

Głównym celem opracowani audytu efektywności energetycznej wybranych obiektów instalacji i urządzeń energetycznych jest określenie miejsc i przyczyn powstawania strat energii. Na podstawie audytu proponowane są działania inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej wraz z wyszacowanymi oszczędnościami i okresem zwrotu z inwestycji.


Wdrażanie ISO 50001

Świadczymy również profesjonalne usługi wdrażania i utrzymania systemów zarządzania energią wg ISO 50001. Wdrożony przez nas system zarządzania energią spełnia wszystkie wymagania normy ISO 50001 i może być certyfikowany przez niezależną instytucję certyfikującą. Naszym partnerom oferujemy usługę pozwalającą na zrównoważony rozwój ich przedsiębiorstwa oraz przygotowanie na nadchodzące realia dotyczące rynku energii, emisji dwutlenku węgla oraz Dyrektyw środowiskowych (IED, MCP) zaostrzających normy emisyjne pozostałych substancji szkodliwych do środowiska.


audyt

Świadczymy usługi doradcze w zakresie realizacji obowiązku oszczędności 1,5% energii w zakresie przygotowania planu wykonania obowiązku, kupna, sprzedaży oraz umarzania świadectw efektywności energetycznej, prowadzenia kont na TGE.